Memorandum_mk
За Управата за јавни приходи

Адреса
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000 и 02/3253 200
е-пошта: info@ujp.gov.mk

Директор: Сања Лукаревска

Заменик директор: Тахир Беџети

Број на вработени (2022): 998

Број на даночни обврзници (2022)

  • Правни лица - 115.438
  • Вршители на дејност - 217.911
  • ДДВ обврзници - 39.947
  • Граѓани - 802.235 (кои поднеле доброволно и службено утврдена Годишна даночна пријава)

Приходи од даноци (2022): 104.391.679.439 МКД

Приходи од придонеси (2022): 93.620.590.942 МКД

Профил на Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија