Memorandum_mk
За Управата за јавни приходи

Адреса
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/33299 500; факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000 и 02/3253 200
е-пошта: info@ujp.gov.mk

Директор: Сања Лукаревска

ВД. Заменик директор: Авдуљ Селам - Селами

Број на вработени (2019): 1.105

Број на даночни обврзници (2019)

  • Правни лица - 108.133
  • Вршители на дејност - 218.410
  • ДДВ обврзници - 42.589
  • Граѓани - 795.953 (кои поднеле доброволно и службено утврдена Годишна даночна пријава)

Приходи од даноци (2019): 82.319.264.229 МКД

Приходи од придонеси (2019): 72.956.724.055 МКД

Профил на Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија