Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
Име: Уредба за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
Објава: "Службен весник на РСМ", број 79/20, 128/20 и 140/20
Важи од: 29.05.2020 

 

 

Pdf_16   Уредба за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба  (28 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија