Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка и мобилната или десктоп апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната сметка
Име: Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка и мобилната или десктоп апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната сметка
Објава: Службен весник на РСМ, бр.195/19
Важи од: 25.09.2019 

Со овој правилник се пропишуваат техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка и мобилната или десктоп апликација за пријавување на сторнираната фискална сметка и сторната сметка.

Pdf_16   Превземи го документот  (42 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија