Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за користење на тест сервер за производителите на фискална опрема
Име: Упатство за користење на тест сервер за производителите на фискална опрема
Објава: УЈП-ИТ-У.2-03/1
Важи од: 28.02.2014 

Со ова Упатство се опишува начинот за користење на тест серверот на Управата за јавни приходи наменет за производителите на фискален систем на опрема.

Pdf_16   Превземи го документот  (1 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија