Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Македонија
Име: Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Македонија
Објава: Службен весник на РМ, бр.32/14
Важи од: 13.02.2014 

Со овој правилник, се пропишува формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Македонија.

Pdf_16   Превземи го документот  (22 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија