Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Кодекс на однесување на вработените во Управата за јавни приходи
Име: Кодекс на однесување на вработените во Управата за јавни приходи
Објава: УЈП бр.13-6761/1
Важи од: 29.10.2013 

„Кодексот на однесување на вработените во Управата за јавни приходи” ги пропишува стандардите на однесување кои треба да се почитуваат од сите вработени и дава насоки и упатства за решавање на етичките прашања за оние кои работат во Управата за јавни приходи...

Pdf_16   Превземи го документот  (191 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија