Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на даноците на доход
Име: Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на даноците на доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.154/2012
Важи од: 01.01.2016 

Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Казахстан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на даноците на доход

Pdf_16   Превземи го документот  (874 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија