Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување
Име: Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување
Објава: Службен весник на Р.М. број 173/11... 72/14
Важи од: 08.05.2014 

Со овој правилник се пропишува начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречувањето на двојното ослободување или двојното оданочување.

Pdf_16   Превземи го документот  (88 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија