Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Република Македонија и Ирска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход
Име: Договор меѓу Република Македонија и Ирска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.157/2008
Важи од: 01.01.2010 

Договор меѓу Република Македонија и Ирска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход

Pdf_16   Превземи го документот  (110 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија