Memorandum_mk
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за производство,промет и услуги СИГМА-СБ Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Правна форма ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
Дејност Компјутерско програмирање 
ЕДБ MK4030995155258
Матичен број 4959647
Жиро сметка 000250010100110367
Депонент банка ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ 
Адреса ЛОНДОНСКА 19 лок.35  
Место СКОПЈЕ-КАРПОШ
Телефон 076/443-384  
Факс 02/3091-044  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија