Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Recnik
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за производство трговија угостителство и услуги ДБС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Правна форма Д.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ 
Дејност Трговија на големо со компјутери компјутерска периферна опрема и софтвер 
ЕДБ MK4017001137764
Матичен број 5504899
Жиро сметка 000320100004589168
Депонент банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
Адреса ТРСТ 2  
Место КУМАНОВО
Телефон 031/411-551  
Факс  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија