Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Исправка на Оглас бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 14.10.2021 е-Аукции
Оглас бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 12.10.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2021 за долгови доспеани до 30.06.2021 и неплатени до 30.09.2021 година 08.10.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 27.09.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2021 за долгови доспеани до 31.05.2021 и неплатени до 31.08.2021 година 10.09.2021 Листа на должници
Оглас бр.08/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 06.09.2021 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 30.08.2021 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 18.08.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.08/2021 за долгови доспеани до 30.04.2021 и неплатени до 31.07.2021 година 11.08.2021 Листа на должници
Листа на должници бр.07/2021 за долгови доспеани до 31.03.2021 и неплатени до 30.06.2021 година 16.07.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 12.07.2021 Јавна објава
Оглас бр.07/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 12.07.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2021 за долгови доспеани до 28.02.2021 и неплатени до 31.05.2021 година 29.06.2021 Листа на должници
Листа на должници бр.05/2021 за долгови доспеани до 31.01.2021 и неплатени до 30.04.2021 година 17.06.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 14.06.2021 Јавна објава
Оглас бр.06/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 08.06.2021 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 12.05.2021 Јавна објава
Оглас бр.05/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 10.05.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2021 за долгови доспеани до 31.12.2020 и неплатени до 31.03.2021 година 20.04.2021 Листа на должници
Оглас бр.04/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 12.04.2021 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 29.03.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2021 за долгови доспеани до 30.11.2020 и неплатени до 28.02.2021 година 16.03.2021 Листа на должници
Оглас бр.03/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 09.03.2021 е-Аукции
Јавен оглас бр.01/2021 за вработување во Управа за јавни приходи 01.03.2021 Вработување
Листа на должници бр.02/2021 за долгови доспеани до 31.10.2020 и неплатени до 31.01.2021 година 24.02.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 15.02.2021 Јавна објава
Оглас бр.02/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 08.02.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2021 за долгови доспеани до 30.09.2020 и неплатени до 31.12.2020 година 27.01.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок 22.01.2021 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 18.01.2021 Јавна објава
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија