Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Јавен оглас бр.01/2020 за вработување во Управа за јавни приходи 24.01.2020 Вработување
Оглас бр.01/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 10.01.2020 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2020 за долгови доспеани до 30.09.2019 и неплатени до 31.12.2019 година 10.01.2020 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2020 27.12.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведени барања за прекршочна постапка 17.12.2019 Јавна објава
Листа на должници бр.12/2019 за долгови доспеани до 31.08.2019 и неплатени до 30.11.2019 година 10.12.2019 Листа на должници
Оглас бр.12/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 10.12.2019 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2019 28.11.2019 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 11.11.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2019 за долгови доспеани до 31.07.2019 и неплатени до 31.10.2019 година 08.11.2019 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 30.10.2019 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2019 29.10.2019 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.10/2019 за долгови доспеани до 30.06.2019 и неплатени до 30.09.2019 година 10.10.2019 Листа на должници
Оглас бр.10/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 09.10.2019 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 01.10.2019 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2019 27.09.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 11.09.2019 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2019 за долгови доспеани до 31.05.2019 и неплатени до 31.08.2019 година 11.09.2019 Листа на должници
Оглас бр.09/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 05.09.2019 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2019 02.09.2019 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.08/2019 за долгови доспеани до 30.04.2019 и неплатени до 31.07.2019 година 09.08.2019 Листа на должници
Оглас бр.08/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 08.08.2019 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2019 31.07.2019 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.07/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 12.07.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2019 за долгови доспеани до 31.03.2019 и неплатени до 30.06.2019 година 10.07.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2019 01.07.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавен повик за аплицирање на кандидати - студенти за волонтирање во Управата за јавни приходи (дополнување) 12.06.2019 Јавен повик
Оглас бр.06/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 12.06.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2019 за долгови доспеани до 28.02.2018 и неплатени до 31.05.2019 година 10.06.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2019 31.05.2019 Мобилен даночен шалтер
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија