Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2018 27.02.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.02/2018 за долгови доспеани до 31.10.2017 и неплатени до 31.01.2018 година 10.02.2018 Листа на должници
Оглас бр.02/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 07.02.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2018 31.01.2018 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.01/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 12.01.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2018 за долгови доспеани до 30.09.2017 и неплатени до 31.12.2017 година 10.01.2018 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2018 28.12.2017 Мобилен даночен шалтер
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2017 година 27.12.2017 Јавна покана
Оглас бр.20/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 07.12.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.12/2017 за долгови доспеани до 31.08.2017 и неплатени до 30.11.2017 година 07.12.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2017 30.11.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 21.11.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2017 за долгови доспеани до 31.07.2017 и неплатени до 31.10.2017 година 10.11.2017 Листа на должници
Оглас бр.18/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 03.11.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2017 31.10.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.17/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 19.10.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2017 за долгови доспеани до 30.06.2017 и неплатени до 30.09.2017 година (Исправка бр.1) 10.10.2017 Листа на должници
Оглас бр.16/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 04.10.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2017 29.09.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.15/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 19.09.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.9/2017 за долгови доспеани до 31.05.2017 и неплатени до 31.08.2017 година 07.09.2017 Листа на должници
Оглас бр.14/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 01.09.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2017 31.08.2017 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.8/2017 за долгови доспеани до 31.04.2017 и неплатени до 31.07.2017 година 10.08.2017 Листа на должници
Оглас бр.13/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 10.08.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2017 28.07.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 13.07.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.7/2017 за долгови доспеани до 30.03.2017 и неплатени до 30.06.2017 година 10.07.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2017 30.06.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 20.06.2017 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија