Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2015
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 29.10.2015 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / НОЕМВРИ 2015

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

03 Чашка 04 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 06 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 10 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 12 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 12 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 17 ноември од 10.00 до 14.30 часот пред општинска зграда
02 Желино 18 ноември од 10.30 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 19 ноември од 10.00 до 14.30 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 19 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 20 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 24 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2015  (122 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија