Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2015
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 30.09.2015 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ОКТОМВРИ 2015

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

03 Чашка 07 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 08 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 09 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 14 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 15 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Сопиште 15 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 20 октомври од 10.00 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Зрновци 22 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Дебреште 27 октомври од 10.00 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Конче 27 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2015  (121 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија