Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Maj 2014
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 28.04.2014 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / МАЈ 2014
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
02 Центар Жупа 06 мај од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Чашка 07 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 08 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 09 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 13 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 15 мај од 10.00 до 14.30 часот пред општинска зграда
02 Желино 19 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 20 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 23 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 23 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 27 мај од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија