Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2013
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 26.08.2013 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / СЕПТЕМВРИ 2013
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
02 Пласница 02 септември   од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 05 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 13 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 18 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 20 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 20 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 25 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 27 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 27 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија