Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2013
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 25.02.2013 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

ВОЗЕН РЕД / МАРТ 2013
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
01 Студеничани 1 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 1 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 4 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 4 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 4 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 5 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 5 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 6 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Осломеј 7 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 7 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 8 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 8 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Вранештица 11 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Зајас 12 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 12 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 13 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 13 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Чашка 13 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 14 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Другово 14 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 14 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 15 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 15 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Стaro Нагоричане 15 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Обршани 18 март од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Ропотово 19 март од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 19 март од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Стaro Нагоричане 19 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 20 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 21 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 21 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Сопиште 22 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 22 март од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 22 март од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Обршани 25 март од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 25 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Ропотово 26 март од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 26 март од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Кривогаштани 27 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 27 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 28 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 28 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Драчево 29 март од 10.00 до 15.00 часот пред МЗ Драчево
02 Житоше 29 март од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 29 март од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија