Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на образец
Годишен извештај на исплатувачот на приходи за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи
Кратко име: ПДД-ГИ
Тип на данок: Персонален данок на доход

Исплатувачите кои вршат исплата на приходи на физички лица по следните основи:

  • лични примања
  • приходи од авторски права и права од индустриска сопственост
  • приходи од капитал
  • приходи од имот и имотни права
  • добивки од игри на среќа и
  • други приходи

за кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка, должни се до Управата за јавни приходи да достават годишен извештај за бруто остварените приходи од обврзниците, за пресметаниот и платениот данок и придонесите и вкупно исплатените нето приходи по сите основи во текот на календарската година.

Годишниот извештај задолжително се поднесува најдоцна до 31 Јануари наредната година, по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk на еден од следните начини:

  • преку соодветна форма за внес на податоци во е-Даноци; или
  • со импортирање на претходно подготвени податоци во соодветен .xml формат, предефиниран и поставен на е-Даноци.

Економските субјекти кои вршеле исплати на граѓани и имале обврска да го пресметаат и уплатат персоналниот данок задолжително треба на граѓанинот да му издадат збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси во календарската година, најдоцна до 25 јануари наредната година.

Document   Превземи го документот  (204 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија