Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на образец
Потврда за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017
Кратко име: П-ДДВ/УСК
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Фудбалската Федерација на Македонија (ФФМ) доколку утврди дека Барање за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 (образец Б-ДДВ/УСК) е соодветно пополнето, дека е доставена потребната документација, а набавените добра и услуги се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 изготвува Потврда за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 (образец П-ДДВ/УСК) најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на Барањето.
Потврдата ја потпишува претседателот на ФФМ или од него овластено лице.
ФФМ еден примерок од Барањето Б-ДДВ/УСК, заедно со Потврдата П-ДДВ/УСК дека набавените добра и услуги се за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017 и потребната документација, најдоцна во рок од пет дена од денот на издавањето на потврдата ги доставува до Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Потврда за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017  (270 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија