Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на образец
Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот
Кратко име: ДДВ-ЕПФ/УСК
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Примателот на прометот, односно ФФМ, кој е ослободен од данок на додадена вредност согласно членот 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија е должен да води Eвиденција на образец ДДВ-ЕПФ/УСК за примените фактури од вршителите на прометот.
Во евиденцијата се внесуваат фактурите кои се примени од даночен обврзник - резидент во Република Македонија (образец ДДВ-ФП-ДО/УСК) и примените фактури од даночен обврзник кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија, за промети за кои е користено даночното ослободување членот 7 став 2 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија
Евиденцијата ДДВ-ЕПФ/УСК се доставува до Управата за јавни приходи по електронски пат преку е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk и тоа за секое календарско тримесечје, најдоцна до 25-ти во месецот по завршување на секое календарско тримесечје.

Pdf_16   Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот  (299 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија