Memorandum_mk
Преглед на образец
Годишен извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари
Кратко име: ПДД/ГИ-ЗП (важи до 31.01.2018)
Тип на данок: Персонален данок на доход

Tрговецот кој организира зелен пазар е должен до Управата за јавни приходи да поднесе Годишен извештај "ПДД/ГИ-ЗП" за корисниците на продажните места на зелените пазари во период од 1 јануари до 31 декември во тековната година.

Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 31 јануари наредната година, по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk на еден од следните начини:

  • преку соодветна форма за внес на податоци во е-Даноци; или
  • со импортирање на претходно подготвени податоци во соодветен .xml формат, предефиниран и поставен на е-Даноци.
Document   Превземи го документот  (191 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија