Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на образец
Барање за враќање на повеќе / погрешно платен данок
Кратко име: УЈП-УН-З.2-39/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

Обврзникот може да поднесе Барање УЈП-УН-З.2-39, доколку платил поголем износ од оној кој бил должен да го плати, доколку по грешка уплатил данок или споредна даночна давачка иако немал обврска за тоа, и доколку платил данок но подоцна е ослободен од обврската за плаќање на истиот.

Барањето се поднесува до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Обврзникот е должен да уплати административни такси во износ од 300 денари (50 денари за барањето и 250 денари за решението).

Согласно член 122-а од Законот за даночна постапка, враќање на повеќе или погрешно уплатен или наплатен данок, како и споредни даночни давачки не може да се бара доколку истекол рокот на застарување. Рок на застареност изнесува пет години сметано од уплатата, а во секој случај по истекот од десет години застарува враќањето на повеќе и погрешно уплатениот или наплатен данок.

Pdf_16   Превземи го документот  (252 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија