Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи I квартал 2019

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2019
НАПЛАТA
01.01.-31.03.2018

ИНДЕКС:
20192018

Данок на добивка 3,431 3,179 107,91%
Данок на личен доход 4,053 3,617 112,04%
Данок на додадена вредност 12,123 11,527 105,17%
ВКУПНО 19,607 18,323 107,01%
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија