Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Даночни приходи III квартал 2018

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2018
НАПЛАТA
01.01.-30.09.2017

ИНДЕКС:
2018/2017

Данок на добивка 11,537 9,180 125,67%
Персонален данок на доход 11,557 10,785 107,16%
Данок на додадена вредност 35,221 35,554 99,06%
ВКУПНО 58,316 55,520 105,04%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија