Memorandum_mk
Центар за наплата на глоби и други јавни приходи

ул.12-та Ударна бригада бр 2-а, 1000 Скопје
тел. 02/3214 051; 02/3225 281
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија