Memorandum_mk
Регионална дирекција Тетово

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ТЕТОВО
ул. „Дервиш Цара“ бр.56, 1200 Тетово
тел. 044/335 515; 076/464 604
факс 044/335 515
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Приемна канцеларија / Контакт центар:
                            понеделник - петок 07.30 - 19.30 часот

Даночно одделение Гостивар
бул. „Браќа Гиновски“ бр.86, 1230 Гостивар
тел. 042/214 404; 076/464 608
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Даночно одделение Дебар
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, 1250 Дебар
тел. 046/831 577; 076/464 661
факс 046/832 848
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот 
Даночно одделение Кичево
бул. „Ослободување“ бр. 6, 6250 Кичево
тел. 045/225 311; 076/464 683
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија