Memorandum_mk
Регионална дирекција Прилеп

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ПРИЛЕП
ул. „Прилепски бранители” бр.6, 7500 Прилеп
тел. 048/416 284; 076/ 464 221; 076/464 242
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Приемна канцеларија / Контакт центар:
                            понеделник - петок 07.30 - 19.30 часот

Даночно одделение Кавадарци
ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.7, 1430 Кавадарци
тел. 043/411 752; факс 043/411 751
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

Даночно одделение Велес
ул. „8-ми Септември“, бр.41, 1400 Велес
тел/факс 043/231 597
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

Даночно одделение Неготино
ул. „Ацо Аџи Илов“ бр. 2, 1440 Неготино
тел/факс 076/464 345
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот
Даночен шалтер Крушево
ул. „Илинденска“ бб, 7550 Крушево
тел. 048/477 071; 048/ 477 108
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

Даночен шалтер Македонски Брод
ул. „Маршал Тито“ бб, Македонски Брод
тел. 045/275 236; 076/464 233
факс 045/274 536
Работно време: понеделник - петок 07.30 - 16.30 часот

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија