Memorandum_mk
20.11.2020
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Управата за јавни приходи известува дека досега се одобрени 13 696 Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработени за месец октомври 2020 година а на 11 954 работодавачи е исплатената финансиската поддршка.

Вкупната исплата досега изнесува 907 292 339 денари а опфатени се 58 302 вработени. Во тек е процесирањето на исправките на обрасците БФП-ИП/2 и образецот за Месечна пресметка за интегрирана наплата (МПИН), по чија обработка Управата за јавни приходи дополнително ќе информира со соопштение.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија