Memorandum_mk
15.06.2020
ВО ТЕК Е ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПЦИЈА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ДАДЕНАТА ДОНАЦИЈА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 НА АПЛИКАЦИЈАТА “МОЈДДВ”

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/20, во тек е поставување на опција за откажување на донацијата во апликацијата “МојДДВ” .

Со поставување на оваа опција, граѓаните кои погрешно го донирале својот поврат на ДДВ за периодот јануари – март 2020 година, ќе имаат можност да го променат одговорот, односно да се откажат од донацијата, се‘ додека е отворена опцијата за избор во апликацијата, но најдоцна до 30.06.2020 година. Со ова, износот на делот на данокот на додадена вредност за кој се стекнале со правото на враќање за првото календарско тримесечје во 2020 година ќе им биде исплатен на трансакциската сметка најдоцна до 30 јули 2020 година.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија