Memorandum_mk
20.03.2020
ИНСПЕКТОРИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ НА ТЕРЕН СО ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Управата за јавни приходи зема активно учество во спречување и ширење на Корона вирусот Covid -19. По однос на заклучокот од 23-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Управата за јавни приходи од денес ги стави на располагање сите свои капацитети и ресурси (инспектори, контролори и возила), за вршење заеднички координирани активности на терен, заедно со инспекторите на Државниот пазарен инспекторат.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија