Memorandum_mk
15.03.2017
ПРИЕМ НА ГОДИШНИ ДАНОЧНИ ПРИЈАВИ ДО 20:00 ЧАСОТ!

Денеска (15 март) истекува рокот за поднесување на Годишната даночна пријава за поднесување на персонален данок на доход (образец ПДД-ГДП) за приходите остварени во изминатата 2016 година.

Со цел граѓаните да можат да ја поднесат даночната пријава во законскиот рок, сите даночни канцеларии на УЈП за прием на Годишните даночни пријави денеска ќе работат со продолжено работно време до 20:00 часот.
Според последните податоци, поднесени се вкупно 403.316 Годишни даночни пријави.

Потсетуваме дека пријавите можат да се поднесат и преку пошта, преку е-Даноци за регистраираните корисници на електронските даночни услуги, како и во дополнителни шалтери во Скопје, лоцирани на приземјето на Дирекцијата за големи даночни обврзници (зграда на ССМ).
За точна адреса, локација на даночните канцеларии, информирајте се преку веб страницата на УЈП (види и http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt).

Поднесени Годишни даночни пријави заклучно со 14.03.2017 година
Регионална дирекција на УЈП  Поднесени
ПДД-ГДП
Електронски
ПДД-ГДП
ВКУПНО
Скопје 158910 1183 160093
Битола 51580 143 51723
Прилеп 54582 132 54714
Струмица 36836 134 36970
Тетово 32502 138 32640
Штип 66973 203 67176
ВКУПНО 401383 1933 403316

За сите дополнителни информации и помош при пополнувањето на Годишната даночна пријава, граѓаните можат да се обратат во Инфо центарот 0800 33 000 или да побараат помош од даночните агенти во даночните канцеларии.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија