Memorandum_mk
Брифинг за медиуми „Граѓани - Пријавување на приходи и данок преку новиот систем e-pdd.ujp.gov.mk и поднесување на Годишна даночна пријава за 2017“
Петок, 02.02.2018 11:00 - 12:00, Контакт центар на УЈП (зграда до ЗОИЛ)

Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на брифинг за медиуми на тема „Граѓани - Пријавување на приходи и данок преку новиот систем e-pdd.ujp.gov.mk и поднесување на Годишна даночна пријава за 2017“ на кој ќе бидат презентирани новите рокови и начин на пријавување на приходи од кирија, капитална добивка, продажба на сопствени земјоделски производи, приходи од странство и други приходи…, како и за обврските на граѓаните за поднесувањето на Годишни даночни пријави за 2017 година.

Список на учесници

  • Елена Петрова - Проект координатор „Поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање на персонален данок на доход за граѓаните“
  • Мухедин Авдиќ - Раководител на сектор за услуги на даночни обврзници и даноци
  • Весна Новаковиќ - Портпарол
  • Претставници на медиуми
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија