Memorandum_mk
Обуки - Регистрирање на готовински плаќања, оданочување со ддв и пријавување на приходи од имот и имотни права
Понеделник, 17.07.2017 - Петок, 21.07.2017, Скопје, Дебар, Пробиштип, Струмица, Битола, Свети Николе, Штип, Куманово, Крива Паланка, Неготино, Гевгелија, Ресен, Кочани, Велес, Делчево, Кратово, Тетово, Берово, Радовиш, Охрид, Прилеп, Македонски Брод, Кавадарци, Крушево, Кичево, Струга,

Период: Од 17 Јули 2017 до 21 Јули  2017 година

Локација: Скопје, Дебар, Пробиштип, Струмица, Битола, Свети Николе, Штип, Куманово, Крива Паланка, Неготино, Гевгелија, Ресен, Кочани, Велес, Делчево, Кратово, Тетово, Берово, Радовиш, Охрид, Прилеп, Македонски Брод, Кавадарци, Крушево, Кичево, Струга, Виница, Гостивар, Македонска Каменица и Демир Хисар.

Организатор: Управа за јавни приходи - Даночна академија

Учество на обуката: Со регистрација, односно најава на наведеното контакт лице. Обуките се без финансиски надоместок.

Целна група: Физички и правни лица

Ниво: Општо

Опис на обуката: Еднодневна обука за правата и обврските на даночните обврзници според Законот за регистрирање на готовинските плаќања, Законот за данокот на додадена вредност и Законот за персонален данок на доход (приходи од имот и имотни права).

 

 
е-пошта: danochnaakademija@ujp.gov.mk
ОБУКА ЗА УСПЕХ!

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија