Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Monthly submission of tax returns
May
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tax returns submitted in May
Due date Form Taxpayer Description
по потреба на даночниот обврзник   УЈП-УН-З.2-40/1 секој даночен обврзник (правно лице, СВД, физичко лице) Доколку имате извршено уплата на данок на погрешна уплатна сметка и приходна шифра, несоодветна за тој вид на данок, може да поднесете барање (образец “Б/ППД“) за пренасочување на уплатата од погрешната на точната уплатна сметка.
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia