Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Заменик директор

ТАХИР БЕЏЕТИ
Заменик Директор на Управата за јавни прихoди
e-mail: tahir.bedjeti@ujp.gov.mk
тел: 02/3299 503

          

TAHIR BEXHETI
Zëvendës Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Publike
e-mail: tahir.bedjeti@ujp.gov.mk
tel: 02/3299 503

     

 ОБРАЗОВАНИЕ

 • Дипломиран правник VII/1, 2006 година - Државен универзитет во Тетово
 • Правосуден испит, 2014
 

 ARSIMI:

 • Jurist i diplomuar VII/1, viti 2006 -Universiteti Shtetëror i Tetovës
 • Provimi i jurisprudencës, viti 2014
     

РАБОТНО ИСКУСТВО:

 • 2007-2008 година, Генерален секретаријат на РМ - помлад соработник,
 • 2008-2016 година, УЈП РД Тетово-Одделение за наплата на данок-Помлад асистент за подготвителни дејствија,
 • 2016-2018 година, УЈП РД Тетово-Одделение за правни рааботи-Помлад асистент за правни работи,
 • 2018-2023 година, УЈП РД Тетово-Одделение за прави работи - Раководител на Одделение за правни работи
 

PËRVOJË PUNE:

 • 2007-2008, Sekretariati i Përgjithshëm i RM - Bashkëpunëtor i ri,
 • 2008-2016, DAP- Drejtoria Rajonale Tetovë - Departamenti për arkëtimin e tatimeve - Asistent i ri për veprime përgatitore,
 • 2016-2018, DAP - Drejtoria Rajonale - Departamenti për çështje juridike - Asistent i ri për çështje juridike,
 • 2018-2023, DAP - Drejtoria Rajonale Tetovë - Departamenti për çështje juridike - Udhëheqës i Departamentit për çështje juridike.

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија