Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор помеѓу Република Македонија и Кралството на Шведска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Договор помеѓу Република Македонија и Кралството на Шведска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.21/1998
Важи од: 01.01.1999 

Договор помеѓу Република Македонија и Кралството на Шведска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (145 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија